| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Grup 6 REPRODUCCIÓ PLANTES

This version was saved 12 years, 9 months ago View current version     Page history
Saved by Júlia Allès
on June 1, 2011 at 6:45:47 pm
 

retocs estructura

 

MEMBRES DE L´EQUIP: JÚLIA ,ROBERTO, MARC I AIDA


REPRODUCCIÓ
Les plantes es poden reproduir de diferentes maneras.
Existeixen diverses formes de reproducció i aquestes es poden classificar en dos grans grups: la reproducció asexual i la reproducció sexual

 

 

 


SEXUAL

 

Reproducció sexual (unió de cèl·lules sexuals o gàmetes de dos individus diferents)

ASEXUAL

Reproducció asexual (divisió de l’individu creant dos o més descendents idèntics)

 

 

REPRODUCCIÓ SEXUAL

 


FASES DE REPRODUCCIÓ SEXUAL

 

1.  POLINITZACIÓ

2.  FECUNDACIÓ

3.  FORMACIÓ DEL FRUIT

4.  GERMINACIÓ 

 

 

 

 

Abans de veure les fases necessitam conèixer les parts d'una flor.

 

 A les fanerògames, la part de la planta on estan situats els òrgans reproductors és la flor

 

.

 

 

PARTS D´UNA FLOR

 

Com es una flor?

Hi ha molts tipus de flors,però totes tenen una organització semblant.

A la majoria de les flors hi podem distingir les parts següents:

-el calze,format per un conjunt de fulletes, generalment de color verd, anomenades sèpals.

-la colol·la, formada per un conjunt de fulles anomenades pètals que normalment són de colors vius.

- els estams i el pistil,que són els òrgans reproductors de la flor.

 

  • Els estams són els órgans reproductors masculins. Cada estam està format per un filament que té una bosseta a l'extrem superior. Dintre d'aquesta petita bossa hi ha una gran quantitat de boletes microscòpiques, anomenades grans de pol·len. Cada gra de pol·len porta a dintre un parell d'espermatozoides.

 

  • El pistil és l'organ reproductor femení. Té una forma semblant a la d'una ampolla de coll llarg. A l'interior el pistil hi porta un gra o uns quants grans, que s'anomenen rudiments de llavor perquè, si són fecundats, es converteixen en llavors. Cada rudiment de llavor conté un òvul.

 

 

FASE 1 POLINITZACIÓ
  

 

 

La pol.linització és el pas del

pol.len des de l' aparell masculí

de les plantes a l' aparell femení.

Aquest procés es pot portar a terme

fonamentalment de tres maneres:

 

Zoòfila: Quant està realitzada per

animals diversos com insectes

,ocells  etc.que el transporten en el seu

propi cos

 

Anemòfila: Quant és el vent o l'aigua l'encarregat

de transportar el pol·len

 

Es realitza en arbres que tenen flors poc

vistoses però que produeixen grans quantitats de pol.len ,com els pins

 

Autopol.linitzant: Quan el pol.len dels estams

d' una planta cau sobre l´estigma de

la mateixa planta.

 

 

FASE 2  LA FECUNDACIÓ 

 

 

  Molts grans de pol·len es perden en el seu viatge cap al pistil. Alguns aconsegueixen arribar al pistil d'alguna flor de la mateixa espècie i hi queden enganxats a l'extrem superior. Un cop hi són, cada gra de pol·len produeix un tubet que arriba fins a un dels rudiments de llavor del pistil. Per cada tubet hi baixen els espermatozoides, que finalment es troben amb l'òvul contingut en el rudiment. Aleshores es produeix la fecundació
 

 

 

 

FASE 3   FORMACIÓ DEL FRUIT I LA LLAVOR 

 


 

 

 

 

 

Com a resultat de la fecundació, a cada òvul s'hi forma un zigot, que comença a multiplicar-se i a créixer i es converteix en un embrió. En aquest moment cada rudiment de llavor fecundat s'ha transformat en una llavor

 


Mentre les llavors es formen al pistil, aquest es transforma; la flor perd els pètals i els estams i es converteix en fruit. Els fruits poden tenir formes molt variades. Poden ser carnosos, com els préssecs, o secs, com les nous. Alguns fruits contenen moltes llavors, com els tomàquets i les síndires, mentre que n'hi ha que nomñes en contenen una, com les prunes.

 

 

 

.

FASE 4 

 

LA GERMINACIÓ 

 

 

La germinació és quan la llavor es al sòl, si hi troba la humitat i la temperatura adecuada, l'embrió comença a creixer i en surten els esbossos de la rel,de tiges i de fulles.

La rel trenca les cobertes de la llavor i s'enfonsen en terra,mentra que la tija creix cap amunt hi surten les primeres fulles.

Quan aqestes fulles son capases de dur a terme la fotosintesi, la nova planta deixa d'alimentarse de les reseves que tenia la llavor i comença la seva vida independent.

El procés que origina una nova planta a partir d'una llavor rep el nom de germinació.

 

 

 

 


 REPRODUCCIÓ ASEXUAL

 

 

PER TIGES 

 

 Es reprodueixen per estolons o per rizomes.

Per exemple les maduixes.

 

PER FULLES    
PER ARRELS   
PER ESPORES 

  

Al final del mes de Setembre,

amb l'elevada humitat

ambiental per les primeres plujes, les espores de la falguera están madures i es desprenen

amb facilitat amb la

més lleu brisa,que les porta volant lluny de la mare per a colonitzar nous territoris.

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.