| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Grup 6 REPRODUCCIÓ PLANTES

This version was saved 12 years, 9 months ago View current version     Page history
Saved by Roberto
on May 20, 2011 at 6:22:19 pm
 

jo en marc moll.He resumit la reproducció sexual

 

MEMBRES DE L´EQUIP: JÚLIA ,ROBERTO, MARC I AIDA


REPRODUCCIÓ
Les plantes es poden reprduir de diferentes maneras.
Existeixen diverses formes de reproducció i aquestes es poden classificar en dos grans grups: la reproducció asexual i la reproducció sexual


SEXUAL

A més, la reproducció sexual pot ser interna o externa.

La reproducció sexual és la creació d'un nou organisme tot combinant el material genètic de dos organismes, i la fertilització .  L'evolució de la reproducció sexual és un gran enigma. La primera evidència de  d'organismes amb reproducció sexual prové d'eucariotes del període estenià, fa entre 1.000 i 1.200 milions d'anys.[3] La reproducció sexual és el principal mètode de reproducció per a la gran majoria d'organismes macroscòpics, incloent gairebé tots els animals i plantesque fan possible la transferència lateral de gens i que en alguns aspectes s'assembla a la reproducció sexual.[2

 

ASEXUAL

La reproducció asexual és un tipus de reproducció en la que la descendència deriva d'un sol pare. La reproducció asexual és la forma més primària en la reproducció d'organismes unicel·lulars com les arqueges, bacteris i protists. També moltes plantes i fongs es reprodueixen asexualment. Si bé tots els procariotes es reprodueixen asexualment existeixen alguns mecanismes

 

 

 

TIPUS REPRODUCCIÓ ASEXUAL

PER TIGES 

 

 Es reprodueixen per estolons o per rizomes.

Per exemple les maduixes.

 

PER FULLES    
PER ARRELS   
PER ESPORES 

 

 

 

 

 

Al final del mes de Setembre,amb l'elevada humitat ambiental per les primeres plujes autumnauls ,les espores de la falguera phyllitis scolopendriu están madures i es desprenen amb facilitat amb la més lleu brisa,que les porte volant lluny de la mare per a colonitzar nous territoris.

 

.

La reproducció asexual és un tipus de reproducció en la que la descendència deriva d'un sol pare. La reproducció asexual és la forma més primària en la reproducció d'organismes unicel·lulars com les arqueges, bacteris i protists. També moltes plantes i fongs es reprodueixen asexualment. Si bé tots els procariotes es reprodueixen asexualment existeixen alguns mecanismes .
A més, la reproducció sexual pot ser interna o externa.
La reproducció sexual és la creació d'un nou organisme tot combinant el material genètic de dos organismes. Els dos processos principals són la meiosi –amb la participació de la reducció a la meitat del nombre de cromosomes–, i la fertilització –amb la participació de la fusió de dos gàmetes i la restauració del nombre original de cromosomes–.  L'evolució de la reproducció sexual és un gran enigma. La primera evidència de  d'organismes amb reproducció sexual prové d'eucariotes del període estenià, fa entre 1.000 i 1.200 milions d'anys.[3] La reproducció sexual és el principal mètode de reproducció per a la gran majoria d'organismes macroscòpics, incloent gairebé tots els animals i plantesque fan possible la transferència lateral de gens i que en alguns aspectes s'assembla a la reproducció sexual.[2

 

 


 

 

 

 

 

AIXÒ ÉS UNA FOTO DE LES PARTS D'UNA PLANTA

 

 

Les parts de les plantes son:

la flor,la fulla,el fruit,la tija,les arrels,limbe,anves,revers,nerviacio,belna,peciols,gemma epical,entrenús,gemma axil·lar,nus,coll,arrel principal,zona de ramificacio,zona pil·lfera(pels absorbents),arrels secunndaries,tegumen protector(caliptra).

 

.

 

  PARTS D´ UNA FLOR 

Com es una flor

hi ha molts tipus de flors,però totes tenen una organització semblant.

A la majoria de les flors hi podem distingir les parts següents:

-el calze,format per un conjunt de fulletes modificades, generalment de color verd, anomenades sèpals.

-la colol·la, formada per un conjunt de fulletes modificades,anomenades pètals que normalment són de colors vius.

- els estams i el pistil,que sónels òrgans reproductors de la flor.

 

Els estams són els órgans reproductors masculins. Cada estam està format per un filament que té una bosseta a l'extrem superior. Dintre d'aquesta petita bossa hi ha una gran quantitat de boletes microscòpiques, anomenades grans de pol·len. Cada gra de pol·len porta a dintre un parell d'espermatozoides.

 

El pistil és l'organ reproductor femení. Té una forma semblant a la d'una ampolla de coll llarg. A l'interior el pistil hi porta un gra o uns quants grans, que s'anomenen rudiments de llavor perquè, si són fecundats, es converteixen en llavors. Cada rudiment de llavor conté un òvul.El pistil és l'organ reproductor femení. Té una forma semblant a la d'una ampolla de coll llarg. A l'interior el pistil hi porta un gra o uns quants grans, que s'anomenen rudiments de llavor perquè, si són fecundats, es converteixen en llavors. Cada rudiment de llavor conté un òvul.

 

 


  A les fanerògames, la part de la planta on estan situats els òrgans reproductors és la flor. Hi ha molts tipus de flors, però totes tenen una organització semblant. En una flor típica, com la d'un cirerer o d'una rosella, s'hi distingeixen les parts següents: el calze i la corol·la, que són els elements protectors de la flor, i els estams i el pistil, que en són els elements reproductors.

La germinacio es quan la llavor es el sol,si i troba la humitat i la temperatura adecuada, l'embrio comença a creixer i en surten els esbossos de la rel,de tijes i de fulles.

La rel trenca les cobertes de la llavor i s'enfonsen en terra,mentra que la tija creix cap amunt hi surten les primeres fulles.

Quan aqestes fulles son capases de dur a terma la fotosintesi, la nova planta deixa d'alimentarse de les reseves que tenia la llavor i comença la seva vida independent.

El procés que origina una nova planta a partir d'una llavor rep el nom de germinació.

 

 

 


 

 

 

 

La pol.linització és el pas del pol.len des de l' aparell masculí de les plantes a l' aparell femení.Aquest procés es pot portar a terme fonamentalment de tres maneres:

 

Zoòfila: Quant està realitzada per animals diversos com insectes (entomòfila) ,ocells (ornitòfila) etc.,que el transporten en el seu propi cos

 

Anemòfila: Quant és el vent el encarregat de transportar el pol.len.Es realitza en arbres que tenen flors poc vistoses, però que produeixen grans quantitats de pol.len , com els pin

 

Autopol.linitzant: Quant el pol.len dels estams d' una planta cau sobre l'estigma de la mateixa planta.

 

.

 

 LA FORMACIÓ DE LA LLAVOR

 

Com a resultat de la fecundació,a cada óvul s'hi forma un zigot,que comença a

multiplicar-se repetidament i a créixer fins que es convertixen finalment en un embrió.

 

El rudiment de llavor que conté l'embrío també creix,i es converteix en una llavor.

 

La llavor está formada principalment per substàncies de reserva.

 

Aquesta substàncies serviran per ali-mentar l'embrió fins que es converteixi en una planta capaç d'alimentar-se per ella mateix.


 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.