| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Grup 5 REPRODUCCIÓ ANIMAL

Page history last edited by Assian 12 years, 11 months ago Saved with comment
 

  

Membres del grup : Judith.C, Aina, Àssian

 

LA REPRODUCCIÓ ANIMAL POT SER:

 

SEXUAL 

ASEXUAL 

 

 

PRIMER EXPLICAREM LA REPRODUCCIÓ SEXUAL 

 

Els animals es poden reproduir de diferents maneres, tambe fan

 

relacions sexuals de formes diferents. Per fer relacions sexuals han de ser

 

una famella i un mascle, la famella i el mascle per fer-ho necesstien l'aparell

 

reproductor.L'aparell reproductor del mascle necessita espermatozoides i

 

finalment l'aparell reproductor de la famella necessita els ovaris.

 

  La reproducció sexual implica la participació de cel·lules reproductores o

 

gàmetes, que frecuentment són produides per els òrgans sexuals o gònades.

 

Existeixen per tant gònades masculines dites testícles i gònades femenina o

 

ovari. Els espermatozoides es desplaça d'un líquid produït per del mascle que

 

reben el nom d'esperma o semen.

 

 

 

LA REPRODUCCIÓ SEXUAL ES DIVIDEIX EN DOS TIPUS

 

INTERNA 

La facundació de l'òvul per l'espermatozoide es

 

pot fer de dues maneres:

 

dins del cos de la famella, i en aquest cas deim

 

que hi ha facundació interna Aquest tipus de fecundació és propi de tots els

 

animals terrestres, com ara mamífers, ocells,

 

rèptils i insectes. A més, també es dóna en els

 

mamífers i rèptils aquàtics i en els taurons i les

 

rajades.

 

En els animals de facundació interna, el macle

 

introdueix els espermatozoides en l'aperell

 

reproductor de la femella durant la unió sexual, o

 

còpula.


 

EXTERNA

 

La fecundació es produeix  fora de la famella, i rep el


nom de fecundació externa.

 

La majoria són ovípars.

 

Els peixos no solen protegir els ous ni la descendència i es limiten a deslliurar-los a l’aigua.

 


Quan entren en contacte un òvul i un esparmatozoide es

 

produeix una fecundació i es forma un ou que donarà lloc a un

 

nou individu.

 

Aquest tipus de facundació s'ha de produir a l'aigua

 

perquè els espermatozoides que expulsa el mascle puguin

 

arribar fins els òvuls que expulsa la famella i,així, fecundar-los.

 

 La fecundació externa és pròpia de gairebé tots els animals aquàtics.

 

 

 

 

 


 

                                       ovípars i vivípars

 

OVÍPARS

 

Els ovípars  són aquells animals que es reprodueixen mitjançant la posta d'ous, on es desenvolupa l'embrió, i

 

a partir dels quals neix un nou animal de la mateixa espècie. Són ovípars la majoria d'insectes, els peixos, els

 

amfibis i els rèptils així com la totalitat de les aus. Entre els mamífers només són ovípars els monotremes (

 

ornitorrincs).

 

Els ous són dipositats a l'exterior en el qual, el futur ésser viu completa el seu desenvolupament fins al moment

 

de l'eclosió. La fecundació dels ous pot ser interna com en els mamífers o externa com en la majoria de peixos o

 

amfibis.

  

 

VIVÍPERS

 

Dit de l'organisme animal l'embrió del qual es desenvolupa dintre la mare i obté els elements nutritius i l'oxigen

 

mitjançant l'estret contacte amb els teixits materns, sovint per mitjà d'una placenta.

 

 

 

En el cas dels mamífers és Reproducció sexual interna

 

Tots els mamífers tenen una reproducció sexual, per la qual cosa és necessari la presència de les cèl lules

 

reproductores sexuals (òvuls en la femella i espermatozoides en el mascle) per a realitzar-se; aquestes són les

 

que contenen la informació genètica necessària perquè després de la fecundació (unió entre aquestes dues cèl

 

lules), s'origini un individu complet amb les característiques pròpies de l'espècie. 


 

 

 

 

Ara vos mostrarem una foto de l'aparell reproductor d'una vaca:

  

Aso es un video d'una girafa que neix:


 


 

 

 

 

 

 

KKK

 


 Reproducció asexual

 

La REPRODUCCIÓ ASEXUAL 

A més dels animals que es reprodueixen sexualment, n'hi ha també que ho fan asexualment. En aquest tipus de reproducció no hi intervenen dos éssers vius de la mateixa espècie, sinó només un.

En la reproducció asexual, una part del cos de l'animal es desenvolupa fins a formar un nou individu.

 
- PORÍFEROS (Esponges)
- CNIDARIOS (Hidra d'aigua dolça)
- ANÉLIDOS (Cuc de terra)
- EQUINODERMOS (Estrella de mar, Eriço de mar, Lliris de mar, etc)
- PROTOZOOS (Ameba, Parameci)
- PLATELMINTOS (Planaria)
- BRIOZOOS (Anemones de mar

 

 

ELS PRINCIPALS TIPUS DE REPRODUCCIÓ ASEXUAL SÓN:

 

 

 

 

Fissió: és la divisió d'una cèl·lula, d'una part del cos o cos sencer en dos o més

 

parts. Pot ser:

 

- Binària: divisió en dos parts. Sobretot

 

a protozous i planàries (cucs plans)

 

- Multipartició: divisió en moltes parts.

 

Sobretot protozous paràsits, que formen

 

una esporogònia (molts individus formats

 

a partir d'un).2. Escisió o Fragmenatació: Una o vàries

 

parts del cos es perden i cada una

 

regenera un nou individu. Esdóna a molts

 

equinoderms i molts cnidaris i anhélids...

     

3. Gemmació: el nou individu sorgeix com

 

una protuberància del progenitor. A

 

partir d'un grup

 

de cel·lules es produeix una divisió celular

 

més accentuada i es produeix un nou

 

individu més o menys enganxat al

 

progenitor. Aquesta protuberància és la

 

gemma. Es dóna a molts cnidaris.


                                                 MAPA

                                           CONCEPTUAL

 

 

 

Comments (6)

Alba said

at 8:31 am on May 4, 2011

me gustaa

Josep said

at 11:29 am on May 10, 2011

lo mismo digo

Marina said

at 11:42 am on May 16, 2011

i yo tabien digo lo mismo jajajajja

Marina said

at 11:42 am on May 16, 2011

*y

Fernando said

at 4:03 pm on May 19, 2011

i yo

Assian said

at 10:59 am on Jun 11, 2011

a que mola !

You don't have permission to comment on this page.